Għajnuna finanzjarja

 1. Id-Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Novembru, 2003 dwar l-amministrazzjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ self li l-Komunità Ewropea kkonkludiet skond il-faċilità ta’ assistenza finanzjarja f'terminu medju (BĊE/2003/14), ĠU L 297, 15.11.2003, pġ. 35.
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta' Ġunju 2009, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2003/14 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta' self li l-Komunità Ewropea kkonkludiet skond il-faċilità ta' assistenza finanzjarja ta' tul medju  (BĊE/2009/17), ĠU L 190, 22.7.2009, pġ. 11.
  2. Deċiżjoni BĊE/2003/14. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 23.7.2009.
 2. Deċiżjoni tal-Bank Centrali Ewropew tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-amministrazzjoni ta’ self ESFS lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2010/15), ĠU L 253, 28.9.2010, pġ. 58.
  1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/15 dwar l-amministrazzjoni tas-self tal-EFSF lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/31 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2011/16), ĠU L 289, 8.11.2011, pġ. 35.Aktar tagħrif
 3. Deċizjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Ottubru 2010 dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni konklużi taħt il-mekkaniżmu Ewropew għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja  (BĊE/2010/17), ĠU L 275, 20.10.2010, pġ. 10.
 4. Deċizjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Diċembru 2010 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2010/31), ĠU L 10, 14.1.2011, pġ. 7.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni BĊE/2010/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 2.11.2011.