Finansiāla palīdzība

 1. ECB Lēmums (2003. gada 7. novembris) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu (ECB/2003/14), OV L 297, 15.11.2003, 35. lpp..
  1. ECB Lēmums (2009. gada 19. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2003/14 par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu  (ECB/2009/17), OV L 190, 22.7.2009, 11. lpp..
  2. Lēmums ECB/2003/14. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 23.7.2009.
 2. ECB Lēmums (2010. gada 21. septembris) par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (ECB/2010/15), OV L 253, 28.9.2010, 58. lpp..
  1. ECB Lēmums (2011. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro  (ECB/2011/16), OV L 289, 8.11.2011, 35. lpp..Papildus informācija
 3. ECB Lēmums (2010. gada 14. oktobris) par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas darbību pārvaldību  (ECB/2010/17), OV L 275, 20.10.2010, 10. lpp..
 4. ECB Lēmums (2010. gada 20. decembris) par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2010/31), OV L 10, 14.1.2011, 7. lpp..Papildus informācija
  1. Lēmums ECB/2010/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 2.11.2011.