Finansinė parama

 1. 2003 m. lapkričio 7 d. ECB sprendimas dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo (ECB/2003/14), OL L 297, 2003 11 15, p. 35.
  1. 2009 m. birželio 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2003/14 dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo  (ECB/2009/17), OL L 190, 2009 7 22, p. 11.
  2. Sprendimas ECB/2003/14. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2009 7 23.
 2. 2010 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo  (ECB/2010/15), OL L 253, 2010 9 28, p. 58.
  1. 2011 m. spalio 31 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2011/16), OL L 289, 2011 11 8, p. 35.Papildoma informacija
 3. 2010 m. spalio 14 d. ECB sprendimas dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo  (ECB/2010/17), OL L 275, 2010 10 20, p. 10.
 4. 2010 m. gruodžio 20 d. ECB sprendimas dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2010/31), OL L 10, 2011 1 14, p. 7.Papildoma informacija
  1. Sprendimas ECB/2010/31. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 11 2.