Financijska pomoć

  1. Odluka ESB od 7. studenoga 2003. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2003/14), SL L 297, 15.11.2003., str. 35.
    1. Odluka ESB od 19. lipnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2003/14 o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2009/17), SL L 190, 22.7.2009., str. 11.
  2. Odluka ESB od 21. rujna 2010. o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2010/15), SL L 253, 28.9.2010., str. 58.
    1. Odluka ESB od 31. listopada 2011. o izmjeni Odluke ESB/2010/15 o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro i o izmjeni Odluke ESB/2010/31 o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2011/16), SL L 289, 8.11.2011., str. 35.
  3. Odluka ESB od 14. listopada 2010. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost (ESB/2010/17), SL L 275, 20.10.2010., str. 10.
  4. Odluka ESB od 20. prosinca 2010. o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2010/31), SL L 10, 14.1.2011., str. 7.