Rahoitustuki

 1. EKP:n päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14), EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2009, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää, tehdyn päätöksen EKP/2003/14 muuttamisesta  (EKP/2009/17), EUVL L 190, 22.7.2009, s. 11.
  2. Päätös EKP/2003/14. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 23.7.2009.
 2. EKP:n päätös, annettu 21 päivänä syyskuuta 2010, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta  (EKP/2010/15), EUVL L 253, 28.9.2010, s. 58.
  1. EKP:n päätös, annettu 31 päivänä lokakuuta 2011, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/15 muuttamisesta ja tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin tehdyn päätöksen EKP/2010/31 muuttamisesta  (EKP/2011/16), EUVL L 289, 8.11.2011, s. 35.Lisätietoja
 3. EKP:n päätös, annettu 14 päivänä lokakuuta 2010, niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla (EKP/2010/17), EUVL L 275, 20.10.2010, s. 10.
 4. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin  (EKP/2010/31), EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7.
  1. Päätös EKP/2010/31. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 2.11.2011.