Menu

Rahaline abi

 1. EKP otsus Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis, 7.11.2003 (EKP/2003/14), ELT L 297, 15.11.2003, lk 35.
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2003/14 Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis, 19. juuni 2009 (EKP/2009/17), ELT L 190, 22.7.2009, lk 11.
  2. Otsus EKP/2003/14. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  23.7.2009.
 2. EKP otsus liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta, 21. september 2010 (EKP/2010/15), ELT L 253, 28.9.2010, lk 58.
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks, 31. oktoober 2011  (EKP/2011/16), ELT L 289, 8.11.2011, lk 35.Täiendav teave
 3. EKP otsus Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta, 14. oktoober 2010  (EKP/2010/17), ELT L 275, 20.10.2010, lk 10.
 4. EKP otsus, 20. detsember 2010, kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks  (EKP/2010/31), ELT L 10, 14.1.2011, lk 7.Täiendav teave
  1. Otsus EKP/2010/31. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  2.11.2011.