Finansiel støtte

 1. ECB's afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14), EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35.Læs mere
  1. ECB's afgørelse af 19. juni 2009 om ændring af afgørelse ECB/2003/14 om forvaltningen af Det Europæiske Fællesskabs lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte  (ECB/2009/17), EUT L 190 af 22.7.2009, s. 11.
  2. Afgørelse ECB/2003/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  23.7.2009.
 2. ECB's afgørelse af 21. september 2010 om administration of EFSF-lån til medlemsstater, der har indført euroen  (ECB/2010/15), EUT L 253 af 28.9.2010, s. 58.
  1. ECB's afgørelse af 31. oktober 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2011/16), EUT L 289 af 8.11.2011, s. 35.Læs mere
 3. ECB's afgørelse af 14. oktober 2010 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (ECB/2010/17), EUT L 275 af 20.10.2010, s. 10.
 4. ECB's afgørelse af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7.Læs mere
  1. Afgørelse ECB/2010/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  2.11.2011.