Finanční pomoc

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 7. listopadu 2003 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2003/14), Úř. věst. L 297, 15. 11. 2003, s. 35.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 19. června 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/14 o správě přijatých a poskytnutých úvěrů sjednaných Evropským společenstvím v rámci systému střednědobé finanční pomoci (ECB/2009/17), Úř. věst. L 190, 22. 7. 2009, s. 11.
  2. Rozhodnutí ECB/2003/14. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 23. 7. 2009.
 2. Rozhodnutí ECB ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/15), Úř. věst. L 253, 28. 9. 2010, s. 58.
  1. Rozhodnutí ECB ze dne 31. října 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2011/16), Úř. věst. L 289, 8. 11. 2011, s. 35.Dodatečné informace
 3. Rozhodnutí ECB ze dne 14. října 2010 o správě výpůjčních a úvěrových operací prováděných Unií v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (ECB/2010/17), Úř. věst. L 275, 20. 10. 2010, s. 10.
 4. Rozhodnutí ECB ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2010/31), Úř. věst. L 10, 14. 1. 2011, s. 7.Dodatečné informace
  1. Rozhodnutí ECB/2010/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 2. 11. 2011.