EKP/2003/14

  1. EKP:n päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14), EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n tiettyjen tehtävien hoitamisesta keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EKP/1998/NP15), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 76.Päätöksen EKP/2002/12 liite V