Menu

ECB/2003/14

  1. ECB's afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14), EUT L 297 af 15.11.2003, s. 35.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om ECB's udøvelse af visse funktioner i tilknytning til mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (ECB/1998/NP15), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 76.Bilag V til afgørelse ECB/2000/12