ECB/2011/16

  1. ECB:s beslut av den 31 oktober 2011 om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2011/16), EUT L 289, 8.11.2011, s. 35.