ECB/2011/16

  1. Sklep ECB z dne 31. oktobra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/15 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro, in o spremembah Sklepa ECB/2010/31 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2011/16), UL L 289, 8. 11. 2011, str. 35.