BCE/2011/16

  1. Decizia BCE din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro şi de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2011/16), JO L 289, 8.11.2011, p. 35.