ECB/2011/16

  1. Besluit van de ECB van 31 oktober 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2011/16), PB L 289 van 8.11.2011, blz. 35.