BĊE/2011/16

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/15 dwar l-amministrazzjoni tas-self tal-EFSF lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/31 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2011/16), ĠU L 289, 8.11.2011, pġ. 35.