ECB/2011/16

  1. ECB Lēmums (2011. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro  (ECB/2011/16), OV L 289, 8.11.2011, 35. lpp..