Menu

EKB/2011/16

  1. Az EKB határozata (2011. október 31.) az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című EKB/2010/15 határozat, valamint az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című EKB/2010/31 határozat módosításáról  (EKB/2011/16), HL L 289., 2011.11.8., 35. o.