EKP/2011/16

  1. EKP:n päätös, annettu 31 päivänä lokakuuta 2011, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/15 muuttamisesta ja tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin tehdyn päätöksen EKP/2010/31 muuttamisesta  (EKP/2011/16), EUVL L 289, 8.11.2011, s. 35.