Menu

EKP/2011/16

  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks, 31. oktoober 2011  (EKP/2011/16), ELT L 289, 8.11.2011, lk 35.