Menu

ECB/2011/16

  1. ECB's afgørelse af 31. oktober 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2011/16), EUT L 289 af 8.11.2011, s. 35.