ECB/2011/16

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 31. října 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2011/16), Úř. věst. L 289, 8. 11. 2011, s. 35.