ЕЦБ/2011/16

  1. Решение на ЕЦБ от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/16), OВ L 289, 8.11.2011 г., стр. 35..