Menu

ECB/2010/31

  1. ECB:s beslut av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10, 14.1.2011, s. 7.

    Ytterligare information

       
      Detta belsut har ändrats genom beslut ECB/2011/16 av den 31 oktober 2011om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta.