Menu

ECB/2010/31

  1. Rozhodnutie ECB z 20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2010/31), Ú. v. EÚ L 10, 14. 1. 2011, s. 7.

    Dodatočné informácie

       
      Toto rozhodnutie bola zmenené a doplnené rozhodnutím ECB/2011/16 z 31. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/15 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/31 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorým menou je euro.