Menu

EBC/2010/31

  1. Decyzja EBC z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2010/31), Dz.U. L 10 z 14.1.2011, str. 7.

    Dodatkowe informacje

       
      Decyzja zmieniona decyzją EBC/2011/16 z dnia 31 października 2011 r. zmieniającą decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro oraz zmieniającą decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków dla potrzeb przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro