Menu

BĊE/2010/31

  1. Deċizjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Diċembru 2010 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2010/31), ĠU L 10, 14.1.2011, pġ. 7.

    Aktar tagħrif

       
      Din id-Deċiżjoni ġiet emendata minn Deċiżjoni BĊE/2011/16 tal-31 ta' Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/15 dwar l-amministrazzjoni ta’ self EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/31 l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.