Menu

ECB/2010/31

  1. ECB Lēmums (2010. gada 20. decembris) par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2010/31), OV L 10, 14.1.2011, 7. lpp..

    Papildus informācija

       
      Šis lēmums grozīts ar 2011. gada 31. oktobra Lēmumu ECB/2011/16, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.