Menu

EKP/2010/31

  1. EKP:n päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin  (EKP/2010/31), EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7.