Menu

ECB/2010/31

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2010/31), Úř. věst. L 10, 14. 1. 2011, s. 7.

    Dodatečné informace

       
      Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím ECB/2011/16 ze dne 31. října 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro.