Menu

ЕЦБ/2010/31

  1. Решение на ЕЦБ от 20 декември 2010 година относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2010/31), OВ L 10, 14.1.2011 г., стр. 7..

    Допълнителна информация

       
      Решение на Европейската централна банка от 20 декември 2010 година относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото