Sankcije

  1. Uredba ECB (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/1999/4), UL L 264, 12. 10. 1999, str. 21.
    1. Uredba (ES) ECB št. 985/2001 z dne 10. maja 2001 o spremembi Uredbe ECB/1994/4 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2001/4), UL L 137, 19. 5. 2001, str. 24.
    2. Uredba ECB z dne 16. aprila 2014 o spremembah Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij  (ECB/2014/18), UL L 141, 14. 5. 2014, str. 51.
    3. Uredba ECB/1999/4. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 16. 11. 2017, str. .