Sancțiuni

  1. Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al BCE din 23 septembrie 1999 privind competența BCE de a impune sancțiuni  (BCE/1999/4), JO L 264, 12.10.1999, p. 21.
    1. Regulamentul (CE) nr. 985/2001 al BCE din 10 mai 2001 de modificare a Regulamentului BCE/1999/4 privind competența BCE de a impune sancțiuni  (BCE/2001/4), JO L 137, 19.5.2001, p. 24.
    2. Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competenţa BCE de a impune sancţiuni  (BCE/2014/18), JO L 141, 14.5.2014, p. 51.
    3. Regulamentul BCE/1999/4. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 16.11.2017, p. .