Sankcje

  1. Rozporządzenie EBC (WE) nr 2157/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/1999/4), Dz.U. L 264 z 12.10.1999, str. 21.
    1. Rozporządzenie (WE) nr 985/2001 EBC z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie EBC/1999/4 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2001/4), Dz.U. L 137 z 19.5.2001, str. 24.
    2. Rozporządzenie EBC z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji  (EBC/2014/18), Dz.U. L 141 z 14.5.2014, str. 51.
    3. Rozporządzenie EBC/1999/4. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.11.2017, str. .