Sancties

  1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/1998/9), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 9.
  2. Verordening van de ECB (EG) nr. 2157/1999 van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/1999/4), PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.
    1. Verordening nr. 985/2001 van de ECB van 10 mei 2001 tot wijziging van Verordening ECB/1999/4 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2001/4), PB L 137 van 19.5.2001, blz. 24.
    2. Verordening van de ECB van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen  (ECB/2014/18), PB L 141 van 14.5.2014, blz. 51.
    3. Verordening ECB/1999/4. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 16.11.2017, blz. .