Sanzjonijiet

  1. Ir-Regolament tal-BĊE (KE) Nru. 2157/1999 tat-23 Settembru, 1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/1999/4), ĠU L 264, 12.10.1999, pġ. 21.
    1. Regolament (KE) Nru 985/2001 tal-BĊE, ta` l-10 ta’ Mejju, 2001, li jemenda r-Regolament BĊE/1999/4 dwar is-setgħat tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/2001/4), ĠU L 137, 19.5.2001, pġ. 24.
    2. Regolament tal-BĊE tas-16 ta’ April 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet  (BĊE/2014/18), ĠU L 141, 14.5.2014, pġ. 51.
    3. Regolament BĊE/1999/4. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 16.11.2017, pġ. .