Szankciók

  1. AZ EKB 2157/1999/EK RENDELETE (1999. szeptember 23.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4), HL L 264., 1999.10.12., 21. o.
    1. Az EKB 985/2001/EK rendelete (2001. május 10.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló EKB/1999/4 rendelet módosításáról (EKB/2001/4), HL L 137., 2001.5.19., 24. o.
    2. Az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) módosításáról szóló, 2014. április 16-i EKBi rendelet  (EKB/2014/18), HL L 141., 2014.5.14., 51. o.
    3. EKB/1999/4 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2017.11.16., . o.