Sankcije

  1. Uredba ESB (EZ) br. 2157/1999 od 23. rujna 1999. o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/1999/4), SL L 264, 12.10.1999., str. 21.
    1. Uredba (EZ) br. 985/2001 ESB od 10. svibnja 2001. o izmjeni Uredbe ESB/1999/4 o ovlastima ESB za izricanje sankcija  (ESB/2001/4), SL L 137, 19.5.2001., str. 24.
    2. Uredba ESB od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija  (ESB/2014/18), SL L 141, 14.5.2014., str. 51.
    3. Uredba ESB/1999/4. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 16.11.2017., str. .