Sanktsioonid

  1. EKP määrus (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks, 23.09.1999 (EKP/1999/4), EÜT L 264, 12.10.1999, lk 21.
    1. EKP määrus (EÜ) nr 985/2001, millega muudetakse määrust EKP/1999/4 EKP volituste kohta rakendada sanktsioone, 10.05.2001 (EKP/2001/4), EÜT L 137, 19.5.2001, lk 24.
    2. EKP 16. aprilli 2014. aasta määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks  (EKP/2014/18), ELT L 141, 14.5.2014, lk 51.
    3. Määrus EKP/1999/4. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.11.2017, lk .