Sanktioner

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1998/9), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 9.
  2. ECB's forordning (EF) nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1999/4), EFT L 264 af 12.10.1999, s. 21.
    1. ECB's forordning af 10. maj 2001 om ændring af forordning ECB/1999/4 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2001/4), EFT L 137 af 19.5.2001, s. 24.
    2. ECB's forordning af 16. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner  (ECB/2014/18), EUT L 141 af 14.5.2014, s. 51.
    3. Forordning ECB/1999/4. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.11.2017, s. .