Sankce

  1. Nařízení ECB (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/1999/4), Úř. věst. L 264, 12. 10. 1999, s. 21.
    1. Nařízení ECB (ES) č. 985/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se mění nařízení ECB/1999/4 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/2001/4), Úř. věst. L 137, 19. 5. 2001, s. 24.
    2. Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce  (ECB/2014/18), Úř. věst. L 141, 14. 5. 2014, s. 51.
    3. Nařízení ECB/1999/4. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 16. 11. 2017, s. .