Minimireserver (kassakrav)

 1. ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s tillämpning av minimireserver (ECB/1998/8), EGT C 246, 6.8.1998, s. 6.
 2. Meddelande från ECB avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver) EGT C 39, 11.2.2000, s. 3.
 3. ECB:s förordning (EG) nr 2548/2000 av den 2 november 2000 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Grekland (ECB/2000/11), EGT L 291, 18.11.2000, s. 28.
 4. ECB:s rekommendation av den 1 mars 2001 till en rådsförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om ECB:s tillämpning av minimireserver (ECB/2001/2), EGT C 89, 20.3.2001, s. 4.
 5. ECB:s förordning av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9), EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.Ytterligare information
  1. ECB:s förordning (EG) nr 1052/2008 av den 22 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2008/10), EUT L 282, 25.10.2008, s. 14.
  2. ECB:s förordning (EU) nr 1358/2011 av den 14 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), EUT L 338, 21.12.2011, s. 51.
  3. Preliminärt tidsschema för uppfyllandeperioderna avseende kassakrav under 2015  EUT C 342, 1.10.2014, s. 3.
  4. ECB:s förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), EUT L 366, 20.12.2014, s. 79.
  5. Vägledande kalender för uppfyllandeperioder avseende kassakrav under 2016 EUT C 227, 16.7.2015, s. 4.
  6. ECB:s förordning (EU) 2016/1705 av den 9 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26), EUT L 257, 23.9.2016, s. 10.
  7. Förordning ECB/2003/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 23.9.2016, s. .
 6. ECB:s förordning (EG) nr 1637/2006 av den 2 november 2006 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovenien (ECB/2006/15), EUT L 306, 7.11.2006, s. 15.
 7. ECB:s förordning (EG) nr 1348/2007 av den 9 november 2007 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Cypern och Malta (ECB/2007/11), EUT L 300, 17.11.2007, s. 44.
 8. ECB:s beslut av den 28 oktober 2008 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovakien (ECB/2008/14), EUT L 319, 29.11.2008, s. 73.
 9. ECB:s beslut av den 26 oktober 2010 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Estland  (ECB/2010/18), EUT L 285, 30.10.2010, s. 37.
 10. ECB:s beslut av den 22 oktober 2013 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Lettland  (ECB/2013/41), EUT L 3, 8.1.2014, s. 9.
 11. ECB:s beslut av den 21 oktober 2014 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Litauen (ECB/2014/42), 21.10.2014.