Obvezne rezerve

 1. Uredba (ES) št. 2548/2000 ECB z dne 2. novembra 2000 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv s strani ECB po uvedbi eura v Grčiji (ECB/2000/11), UL L 291, 18. 11. 2000, str. 28.
 2. Uredba (ES) ŠT. 1745/2003 ECB z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9), UL L 250, 2. 10. 2003, str. 10.
  1. Uredba (ES) št. 1052/2008 ECB z dne 22. oktobra 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2008/10), UL L 282, 25. 10. 2008, str. 14.
  2. Uredba (EU) št. 1358/2011 ECB z dne 14. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9)  (ECB/2011/26), UL L 338, 21. 12. 2011, str. 51.
  3. Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2015  UL C 342, 1. 10. 2014, str. 3.
  4. Uredba ECB (EU) št. 1376/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 79.
  5. Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2016 UL C 227, 16. 7. 2015, str. 4.
  6. Uredba ECB (EU) 2016/1705 z dne 9. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2016/26), UL L 257, 23. 9. 2016, str. 10.
  7. Uredba ECB/2003/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 9. 2016, str. .
 3. Uredba ECB (ES) št. 1637/2006 z dne 2. novembra 2006 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Sloveniji (ECB/2006/15), UL L 306, 7. 11. 2006, str. 15.
 4. Uredba ECB (ES) št. 1348/2007 z dne 9. novembra 2007 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura na Cipru in Malti (ECB/2007/11), UL L 300, 17. 11. 2007, str. 44.
 5. Odločba ECB z dne 28. oktobra 2008 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura na Slovaškem (ECB/2008/14), UL L 319, 29. 11. 2008, str. 73.
 6. Sklep ECB z dne 26. oktobra 2010 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Estoniji  (ECB/2010/18), UL L 285, 30. 10. 2010, str. 37.
 7. Sklep o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Latviji  (ECB/2013/41), UL L 3, 8. 1. 2014, str. 9.
 8. Sklep o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Litvi (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.