Rezerve minime obligatorii

 1. Regulamentul (CE) nr. 2548/2000 al BCE din 2 noiembrie 2000 privind dispozițiile tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Grecia  (BCE/2000/11), JO L 291, 18.11.2000, p. 28.
 2. Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al BCE din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii  (BCE/2003/9), JO L 250, 2.10.2003, p. 10.
  1. Regulamentul (CE) nr. 1052/2008 al BCE din 22 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2008/10), JO L 282, 25.10.2008, p. 14.
  2. Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al BCE din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26), JO L 338, 21.12.2011, p. 51.
  3. Calendar orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2015  JO C 342, 1.10.2014, p. 3.
  4. Regulamentul (UE) NR. 1376/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52), JO L 366, 20.12.2014, p. 79.
  5. Calendarul orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2016 JO C 227, 16.7.2015, p. 4.
  6. Regulamentul (UE) 2016/1705 al BCE din 9 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii  (BCE/2016/26), JO L 257, 23.9.2016, p. 10.
  7. Regulamentul BCE/2003/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 23.9.2016, p. .
 3. Regulamentul (CE) nr. 1637/2006 al BCE din 2 noiembrie 2006 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia  (BCE/2006/15), JO L 306, 7.11.2006, p. 15.
 4. Regulamentul (CE) nr. 1348/2007 al BCE din 9 noiembrie 2007 privind dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Cipru şi Malta (BCE/2007/11), JO L 300, 17.11.2007, p. 44.
 5. Decizia BCE din 28 octombrie 2008 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Slovacia  (BCE/2008/14), JO L 319, 29.11.2008, p. 73.
 6. Decizia BCE din 26 octombrie 2010 privind dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia  (BCE/2010/18), JO L 285, 30.10.2010, p. 37.
 7. Decizie privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Letonia  (BCE/2013/41), JO L 3, 8.1.2014, p. 9.
 8. Decizia BCE din 21 octombrie 2014 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Lituania (BCE/2014/42), 21.10.2014.