Rezerwy obowiązkowe

 1. Rozporządzenie (WE) nr 2548/2000 EBC z dnia 2 listopada 2000 r. dotyczące przepisów przejściowych w celu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Grecji (EBC/2000/11), Dz.U. L 291 z 18.11.2000, str. 28.
 2. Rozporządzenie (WE) EBC NR 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9), Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10.
  1. Rozporządzenie EBC (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10), Dz.U. L 282 z 25.10.2008, str. 14.
  2. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1358/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2011/26), Dz.U. L 338 z 21.12.2011, str. 51.
  3. Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2015 r.  Dz.U. C 342 z 1.10.2014, str. 3.
  4. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1376/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2014/52), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 79.
  5. Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2016 r. Dz.U. C 227 z 16.7.2015, str. 4.
  6. Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/1705 z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2016/26), Dz.U. L 257 z 23.9.2016, str. 10.
  7. Rozporządzenie EBC/2003/9. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 23.9.2016, str. .
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 EBC z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15), Dz.U. L 306 z 7.11.2006, str. 15.
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 EBC z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11), Dz.U. L 300 z 17.11.2007, str. 44.
 5. Decyzja EBC z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14), Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str. 73.
 6. Decyzja EBC z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii  (EBC/2010/18), Dz.U. L 285 z 30.10.2010, str. 37.
 7. Decyzja dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro na Łotwie  (EBC/2013/41), Dz.U. L 3 z 8.1.2014, str. 9.
 8. Decyzja EBC z dnia 21 października 2014 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro na Litwie  (EBC/2014/42), 21.10.2014.