Minimumreserves

 1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB (ECB/1998/8), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 6.
 2. Kennisgeving van de ECB betreffende het opleggen van sancties voor niet-naleving van de verplichting tot het aanhouden van minimumreserves PB C 39 van 11.2.2000, blz. 3.
 3. Verordening (EG) nr. 2548/2000 van de ECB van 2 november 2000 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Griekenland (ECB/2000/11), PB L 291 van 18.11.2000, blz. 28.
 4. Aanbeveling van de ECB van 1 maart 2001 voor een verordening van de Raad houdende een wijziging van Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB (ECB/2001/2), PB C 89 van 20.3.2001, blz. 4.
 5. Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de ECB van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9), PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.Aanvullende informatie
  1. Verordening (EG) nr. 1052/2008 van de ECB van 22 oktober 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2008/10), PB L 282 van 25.10.2008, blz. 14.
  2. Verordening (EU) nr. 1358/2011 van de ECB van 14 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9)  (ECB/2011/26), PB L 338 van 21.12.2011, blz. 51.
  3. Indicatieve kalender van reserveaanhoudingsperiodes in 2015  PB C 342 van 1.10.2014, blz. 3.
  4. Verordening (EU) nr. 1376/2014 van de ECB van 10 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 79.
  5. Indicatieve kalender van reserveperiodes in 2016 PB C 227 van 16.7.2015, blz. 4.
  6. Verordening (EU) 2016/1705 van de ECB van 9 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2016/26), PB L 257 van 23.9.2016, blz. 10.
  7. Verordening ECB/2003/9. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  PB L  van 23.9.2016, blz. .
 6. Verordening (EG) nr. 1637/2006 van de ECB van 2 november 2006 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Slovenië (ECB/2006/15), PB L 306 van 7.11.2006, blz. 15.
 7. Verordening (EG) nr. 1348/2007 van de ECB van 9 november 2007 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Cyprus en Malta (ECB/2007/11), PB L 300 van 17.11.2007, blz. 44.
 8. Besluit van de ECB van 28 oktober 2008 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Slowakije  (ECB/2008/14), PB L 319 van 29.11.2008, blz. 73.
 9. Besluit van de ECB van 26 oktober 2010 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Estland  (ECB/2010/18), PB L 285 van 30.10.2010, blz. 37.
 10. Besluit van de ECB van 22 oktober 2013 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Letland  (ECB/2013/41), PB L 3 van 8.1.2014, blz. 9.
 11. Besluit van de ECB van 21 oktober 2014 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Litouwen (ECB/2014/42), 21.10.2014.