Riżervi minimi

 1. Ir-Regolament (KE) Nru 2548/2000 tal-BĊE tat-2 ta’ Novembru 2000 li jirrigwarda d-dispożizzjonijet transitorji għall-applikazzjoni tar-riservi minimi tal-BĊE wara l-introduzzjoni ta’ l-euro fil-Greċja (BĊE/2000/11), ĠU L 291, 18.11.2000, pġ. 28.
 2. Ir-Regolament (KE) Nru. 1745/2003 tal-BĊE tat-12 ta’ Settembru, ta’ l-2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9), ĠU L 250, 2.10.2003, pġ. 10.
  1. Regolament (KE) Nru 1052/2008 tal-BĊE tat-22 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (BĊE/2008/10), ĠU L 282, 25.10.2008, pġ. 14.
  2. Regolament (UE) Nru 1358/2011 tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2011/26), ĠU L 338, 21.12.2011, pġ. 51.
  3. Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżerva fl-2015  ĠU C 342, 1.10.2014, pġ. 3.
  4. Regolament (UE) Nru 1376/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2014/52), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 79.
  5. Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2016 ĠU C 227, 16.7.2015, pġ. 4.
  6. Regolament (UE) 2016/1705 tal-BĊE tad-9 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2016/26), ĠU L 257, 23.9.2016, pġ. 10.
  7. Regolament BĊE/2003/9. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.9.2016, pġ. .
 3. Regolament (KE) Nru. 1637/2006 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru, 2006, dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro fis-Slovenja (BĊE/2006/15), ĠU L 306, 7.11.2006, pġ. 15.
 4. Regolament (KE) Nru 1348/2007 tal-BĊE tad-9 ta' Novembru 2007 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro f'Ċipru u Malta  (BĊE/2007/11), ĠU L 300, 17.11.2007, pġ. 44.
 5. Deċiżjoni tal-BĊE tat-28 ta' Ottubru 2008, dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro fis-Slovakja  (BĊE/2008/14), ĠU L 319, 29.11.2008, pġ. 73.
 6. Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Ottubru 2010 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta’ riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni tal-euro fl-Estonja  (BĊE/2010/18), ĠU L 285, 30.10.2010, pġ. 37.
 7. Deċiżjoni tal-BĊE tas-22 ta’ Ottubru 2013 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta’ riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja  (BĊE/2013/41), ĠU L 3, 8.1.2014, pġ. 9.
 8. Deċiżjoni dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta' riżervi minimi mill-BCE wara l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (BĊE/2014/42), 21.10.2014.