Obligātās rezerves

 1. ECB Regula (EK) Nr. 2548/2000 (2000. gada 2. novembris) par pārejas noteikumiem ECB obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Grieķijā (ECB/2000/11), OV L 291, 18.11.2000, 28. lpp..
 2. ECB Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9), OV L 250, 2.10.2003, 10. lpp..
  1. ECB Regula (EK) Nr. 1052/2008 (2008. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2008/10), OV L 282, 25.10.2008, 14. lpp..
  2. ECB Regula (ES) Nr. 1358/2011 (2011. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), OV L 338, 21.12.2011, 51. lpp..
  3. 2015. gada rezervju prasību izpildes periodu indikatīvais grafiks  OV C 342, 1.10.2014, 3. lpp..
  4. ECB Regula (ES) Nr. 1376/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)  (ECB/2014/52), OV L 366, 20.12.2014, 79. lpp..
  5. Rezervju prasību izpildes periodu 2016. gada indikatīvais grafiks OV C 227, 16.7.2015, 4. lpp..
  6. ECB Regula (ES) 2016/1705 (2016. gada 9. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2016/26), OV L 257, 23.9.2016, 10. lpp..
  7. Regula ECB/2003/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 23.9.2016, . lpp..
 3. ECB Regula (EK) Nr. 1637/2006 (2006. gada 2. novembris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Slovēnijā (ECB/2006/15), OV L 306, 7.11.2006, 15. lpp..
 4. ECB Regula (EK) Nr. 1348/2007 (2007. gada 9. novembris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Kiprā un Maltā  (ECB/2007/11), OV L 300, 17.11.2007, 44. lpp..
 5. ECB Lēmums (2008. gada 28. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Slovākijā  (ECB/2008/14), OV L 319, 29.11.2008, 73. lpp..
 6. ECB Lēmums (2010. gada 26. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Igaunijā  (ECB/2010/18), OV L 285, 30.10.2010, 37. lpp..
 7. ECB Lēmums (2013. gada 22. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Latvijā  (ECB/2013/41), OV L 3, 8.1.2014, 9. lpp..
 8. Lēmums par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Lietuvā (ECB/2014/42), 21.10.2014.