Privalomosios atsargos

 1. 2000 m. lapkričio 2 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2548/2000 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Graikijoje (ECB/2000/11), OL L 291, 2000 11 18, p. 28.
 2. 2003 m. rugsėjo 12 d. ECB reglamentas dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9), OL L 250, 2003 10 2, p. 10.
  1. 2008 m. spalio 22 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1052/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2008/10), OL L 282, 2008 10 25, p. 14.
  2. 2011 m. gruodžio 14 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), OL L 338, 2011 12 21, p. 51.
  3. Atsargų laikymo laikotarpių 2015 m. informacinis kalendorius  OL C 342, 2014 10 1, p. 3.
  4. 2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1376/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), OL L 366, 2014 12 20, p. 79.
  5. Atsargų laikymo laikotarpių 2016 m. informacinis kalendorius OL C 227, 2015 7 16, p. 4.
  6. 2016 m. rugsėjo 9 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2016/26), OL L 257, 2016 9 23, p. 10.
  7. Reglamentas ECB/2003/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 9 23, p. .
 3. 2006 m. lapkričio 2 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1637/2006 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Slovėnijoje (ECB/2006/15), OL L 306, 2006 11 7, p. 15.
 4. 2007 m. lapkričio 9 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1348/2007 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Kipre ir Maltoje  (ECB/2007/11), OL L 300, 2007 11 17, p. 44.
 5. 2008 m. spalio 28 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Slovakijoje  (ECB/2008/14), OL L 319, 2008 11 29, p. 73.
 6. 2010 m. spalio 26 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Estijoje  (ECB/2010/18), OL L 285, 2010 10 30, p. 37.
 7. Sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Latvijoje  (ECB/2013/41), OL L 3, 2014 1 8, p. 9.
 8. 2014 m. spalio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Lietuvoje  (ECB/2014/42), 2014 10 21.