Vähimmäisvarannot

 1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n soveltamista vähimmäisvarannoista (EKP/1998/8), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 6.
 2. EKP:n ilmoitus vähimmäisvarantovelvoitteen rikkomisesta koituvien seuraamusten määräämisestä EYVL C 39, 11.2.2000, s. 3.
 3. EKP:n asetus (EY) N:o 2548/2000, annettu 2 päivänä marraskuuta 2000, euron käyttöön ottamiseen Kreikassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2000/11), EYVL L 291, 18.11.2000, s. 28.
 4. EKP:n suositus, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetukseksi EKP:n soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 muuttamisesta (EKP/2001/2), EYVL C 89, 20.3.2001, s. 4.
 5. EKP:n asetus (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9), EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.Lisätietoja
  1. EKP:n asetus (EY) N:o 1052/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2008/10), EUVL L 282, 25.10.2008, s. 14.
  2. EKP:n asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta  (EKP/2011/26), EUVL L 338, 21.12.2011, s. 51.
  3. Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2015  EUVL C 342, 1.10.2014, s. 3.
  4. EKP:n asetus (EU) N:o 1376/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2014/52), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 79.
  5. Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2016 EUVL C 227, 16.7.2015, s. 4.
  6. EKP:n asetus (EU) 2016/1705, annettu 9 päivänä syyskuuta 2016, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1745/2003 (ECB/2003/9) muuttamisesta (EKP/2016/26), EUVL L 257, 23.9.2016, s. 10.
  7. Asetus EKP/2003/9. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL L , 23.9.2016, s. .
 6. EKP:n asetus (EY) N:o 1637/2006, annettu 2 päivänä marraskuuta 2006, euron käyttöönottamiseen Sloveniassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2006/15), EUVL L 306, 7.11.2006, s. 15.
 7. EKP:n asetus (EY) N:o 1348/2007, annettu 9 päivänä marraskuuta 2007, euron käyttöönottoon Kyproksessa ja Maltassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2007/11), EUVL L 300, 17.11.2007, s. 44.
 8. EKP:n päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2008, euron käyttöönottoon Slovakiassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2008/14), EUVL L 319, 29.11.2008, s. 73.
 9. EKP:n päätös, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010, euron käyttöönottoon Virossa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2010/18), EUVL L 285, 30.10.2010, s. 37.
 10. EKP:n päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,euron käyttöönottoon Latviassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2013/41), EUVL L 3, 8.1.2014, s. 9.
 11. EKP:n päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, euron käyttöönottoon Liettuassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2014/42), 21.10.2014.