Menu

Kohustuslikud reservid

 1. EKP määrus (EÜ) nr 2548/2000, mis käsitleb üleminekusätteid kohustuslike reservide kohaldamise kohta EKP poolt pärast euro kasutuselevõttu Kreekas 2.11.2000  (EKP/2000/11), EÜT L 291, 18.11.2000, lk 28.
 2. EKP määrus (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta, 12.09.2003 (EKP/2003/9), ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.
  1. EKP määrus (EÜ) nr 1052/2008, 22. oktoober 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2008/10), ELT L 282, 25.10.2008, lk 14.
  2. EKP määrus (EL) nr 1358/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9), 14. detsember 2011 (EKP/2011/26), ELT L 338, 21.12.2011, lk 51.
  3. Soovituslik ajakava 2015. aasta kohustusliku reservi hoidmisperioodide jaoks  ELT C 342, 1.10.2014, lk 3.
  4. EKP määrus (EL) nr 1376/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2014/52), ELT L 366, 20.12.2014, lk 79.
  5. Kohustusliku reservi hoidmisperioodide 2016. aasta soovituslik ajakava ELT C 227, 16.7.2015, lk 4.
  6. EKP määrus (EL) 2016/1705, 9. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2016/26), ELT L 257, 23.9.2016, lk 10.
  7. Määrus EKP/2003/9. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 23.9.2016, lk .
 3. EKP määrus (EÜ) nr 1637/2006 kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta EKP poolt pärast euro kasutuselevõttu Sloveenias, 2. november 2006,  (EKP/2006/15), ELT L 306, 7.11.2006, lk 15.
 4. EKP määrus (EÜ) nr 1348/2007 EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Küproses ja Maltas, 9. november 2007  (EKP/2007/11), ELT L 300, 17.11.2007, lk 44.
 5. EKP otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Slovakkias, 28. oktoober 2008 (EKP/2008/14), ELT L 319, 29.11.2008, lk 73.
 6. EKP otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Eestis, 26. oktoober 2010 (EKP/2010/18), ELT L 285, 30.10.2010, lk 37.
 7. Otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Lätis  (EKP/2013/41), ELT L 3, 8.1.2014, lk 9.
 8. EKP otsus, 21. oktoober 2014, EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Leedus (EKP/2014/42), 21.10.2014.